Polityka prywatności SSAB

Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2018

Polityka prywatności informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez SSAB i jej jednostki powiązane, w tym Tibnor i Ruukki ("SSAB"). Odpowiada ona na pytania dotyczące tego, jakie dane osobowe gromadzi, wykorzystuje lub udostępnia SSAB, dla jakich celów i jakie są prawa Użytkowników. Użytkownikami mogą być klienci SSAB, przedstawiciele firm klientów, potencjalni nabywcy lub użytkownicy internetu odwiedzający stronę internetową SSAB ("Użytkownicy"). 

Strona internetowa SSAB może zawierać linki do stron internetowych i usług stron trzecich. Takie strony lub serwisy podlegają własnym politykom prywatności. SSAB nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności stron trzecich oraz przetwarzanie danych osobowych w działalności stron trzecich. Należy zapoznać się z dokumentami określającymi politykę prywatności stron trzecich i pojawiającymi się w nich zmianami. 

1. Administrator danych

Administratorem danych zgodnie z właściwymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych jest SSAB AB (numer rejestracyjny: 556016-3429, adres: P.O. Box 70, SE-101 21 Sztokholm, Szwecja) w odniesieniu do wszystkich danych przetwarzanych na szczeblu korporacji, na przykład poprzez narzędzia marketingowe używane we wszystkich spółkach grupy SSAB. W SSAB podstawową formą kontaktu w sprawach prywatności jest adres email: privacy@ssab.com.

SSAB odpowiada za zapewnienie, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą polityką oraz stosownymi przepisami prawa.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

SSAB przetwarza dane osobowe Użytkowników dla różnych celów, które wyjaśniono poniżej.

2.1 Świadczenie usług

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest udostępnienie strony internetowej oraz dostawa produktów i usług SSAB. Przetwarzanie danych osobowych opiera się w tym przypadku głównie na umowie z Użytkownikiem, łącznie z przetwarzaniem niezbędnym przed zawiązaniem stosunku z klientem. 

2.2 Marketing i komunikacja

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są do zarządzania komunikacją z Użytkownikami oraz dla celów marketingowych. W tym zakresie przetwarzanie opiera się na słusznym interesie SSAB do dostarczania Użytkownikom stosownych i aktualnych informacji jako części strony internetowej. W słusznym interesie SSAB jest również promocja najnowszych produktów i usług SSAB oraz personalizacja doświadczeń Użytkownika.

W pewnym zakresie marketing za pośrednictwem mediów elektronicznych opiera się na wcześniejszej zgodzie Użytkownika, np. w przypadku wysyłki komunikatów marketingowych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat komunikacji marketingowej oraz praw Użytkowników w tym względzie prosimy zapoznać się z rozdziałem 6 poniżej. 

2.3 Rozwój produktów i usług

Celem SSAB jest dostarczanie wysokiej jakości usług oraz przekazywanie Użytkownikom odpowiednich informacji o tych usługach. W związku z tym, SSAB może wykorzystywać dane osobowe do analiz rynków, grup Użytkowników oraz sposobu korzystania ze stron internetowych w celu rozwoju i poprawy ich jakości oraz jakości produktów i usług SSAB. Przetwarzanie to opiera się na słusznym interesie SSAB w zakresie dalszego rozwoju.

SSAB korzysta z plików cookies oraz innych podobnych technik dla celów statystycznych, do opracowywania anonimowych statystyk zbiorczych, które pozwalają SSAB zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pomagają zwiększyć jej przyjazność dla Użytkowników. Dalsze informacje znajdują się w polityce cookies SSAB. 

2.4 Bezpieczeństwo informacji

SSAB może przetwarzać dane techniczne, łącznie z pewnymi danymi osobowymi w związku z bezpieczeństwem informacji i zapobieganiem nadużyciom finansowym. SSAB dysponuje środkami zabezpieczania informacji w celu ochrony informacji i zasobów biznesowych, ochrony danych osobowych, unikania czynów zabronionych oraz zapewnienia dostępności stron internetowych i usług. Przetwarzanie to opiera się na słusznym interesie SSAB w zakresie zapewnienia stosownego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji.

2.5 Wewnętrzne przetwarzanie danych osobowych w ramach grupy SSAB

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w innych spółkach grupy SSAB. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych opiera się na słusznym interesie SSAB w zakresie organizacji i zarządzania stosunkami z klientami, marketingu oraz środków zabezpieczania informacji w ramach grupy w stosowny i praktyczny sposób.

3. Pozyskiwanie danych

SSAB może pozyskiwać dane osobowe różnymi metodami, które wyjaśniono poniżej.
   

3.1 Relacje z klientami

SSAB przetwarza dane osobowe w celu utrzymania dobrych stosunków z klientami, np. podczas oferowania i dostaw produktów lub usług oraz prowadzenia komunikacji z klientem. Te dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników. 

W zależności od rodzaju interakcji z Użytkownikiem, SSAB może pozyskiwać następujące dane osobowe:

 • Podstawowe informacje o Użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu;
 • Podstawowe informacje o pracodawcy Użytkownika, takie jak nazwa spółki, adres, adres email oraz numer telefonu;
 • Informacje dotyczące relacji z klientem, takie jak zamówione produkty i usługi, czas rozpoczęcia i zakończenia relacji z klientem;
 • Informacje dotyczące fakturowania, takie jak numery kont, dokonane i pozostałe do zapłaty płatności oraz dostarczone rachunki, a także
 • Komunikacja z klientem.

 

3.2 Interakcja Użytkownika z SSAB poprzez stronę internetową lub w inny sposób

SSAB może pozyskiwać dane osobowe, gdy Użytkownik kontaktuje się z działem obsługi klienta SSAB, korzysta z funkcji chat na stronie internetowej lub kontaktuje się w inny sposób z SSAB, zamawia newsletter SSAB lub uczestniczy w ankietach czy konkursach organizowanych na stronie internetowej bądź w inny sposób. Te dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników.

SSAB może pozyskiwać dane osobowe, które Użytkownik udostępnił SSAB, takie jak:

 • Podstawowe informacje o Użytkowniku, takie jak imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu;
 • Podstawowe informacje o pracodawcy Użytkownika, takie jak nazwa spółki, adres, adres email oraz numer telefonu;
 • Przyczyny kontaktu z SSAB oraz szczegóły związane z kontaktem, oraz
 • Ankiety i konkursy, w których wzięto udział.
  

3.3 Automatycznie pozyskiwane dane o użytkowaniu strony internetowej i usług

SSAB automatycznie gromadzi i przetwarza następujące dane techniczne na temat Użytkownika oraz korzystania ze strony internetowej, produktów i usług dostarczanych przez SSAB:

 • adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, używany system operacyjny oraz ustawienia aplikacji;
 • aktywność Użytkownika, taka jak odwiedzone strony oraz "kliknięte" odnośniki;
 • znaczniki czasu oraz dane logowania związane z korzystaniem z usługi, oraz
 • lokalizacja/kraj pochodzenia.

Te dane techniczne pozyskiwane są automatycznie poprzez korzystanie ze strony internetowej i usług.
   

3.4 Dane pozyskiwane z innych źródeł

SSAB może okresowo pozyskiwać informacje także z dostępnych publicznie źródeł i od stron trzecich, takich jak sieci społecznościowe i firmy marketingowe. Przykładowo, SSAB może otrzymywać podstawowe informacje o profilu społecznościowym Użytkownika, jeśli Użytkownik loguje się do strony internetowej lub usług SSAB za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych.

4. Udostępnianie danych

SSAB może ujawniać dane osobowe Użytkowników następującym stronom trzecim:

 • pozostałym spółkom grupy SSAB dla celów wymienionych powyżej;
 • zaufanym dostawcom usług, takim jak dystrybutorzy oraz dostawcy usług marketingowych dla celów wymienionych powyżej. Jednakże zaufani dostawcy usług działają zawsze w imieniu SSAB i SSAB odpowiada za wykorzystanie danych osobowych Użytkowników;
 • gdy jest to dozwolone lub wymagane prawnie, by spełnić żądania kompetentnych organów publicznych, takich jak wezwania do sądu lub inne podobne wiążące dokumenty;
 • jeśli SSAB zaangażowane jest w fuzję, nabycie lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów; oraz
 • jeśli SSAB jest przekonane w dobrej wierze, że ujawnienie danych jest konieczne dla ochrony praw SSAB, ochrony bezpieczeństwa Użytkowników lub innych podmiotów, dla rozpatrzenia nadużyć finansowych lub w odpowiedzi na żądanie władz.

5. Przekazanie danych osobowych poza UE/EOG

5.1 Przekazywanie danych wewnątrz grupy

W związku z tym, że część spółek grupy SSAB znajduje się poza UE/EOG, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza UE/EOG, np. do USA. W takiej sytuacji SSAB skorzysta z wymaganych ustanowionych mechanizmów, które umożliwiają transfer poza UE/EOG, takich jak Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
   

5.2 Dostawcy usług z siedzibą poza UE/EOG

SSAB może korzystać z usług podwykonawców podczas dostarczania strony internetowej lub usług. Jeśli to konieczne i w zakresie wymaganym dla celów strony internetowej i świadczenia usług, dane osobowe mogą być przekazane do kraju spoza UE/EOG. W takiej sytuacji SSAB skorzysta z wymaganych ustanowionych mechanizmów, które umożliwiają transfer do podwykonawców w określonych powyżej krajach, takich jak Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. SSAB będzie opierać się na tzw. Privacy Shield w stosunku do dostawców usług zlokalizowanych w USA, którzy posiadają certyfikację Privacy Shield. Więcej informacji na temat Privacy Shield, zasad opracowanych przez Amerykański Departament Handlu i Komisję Europejską oraz przepisów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się tutaj.

6. Komunikacja marketingowa

Jeśli Użytkownik udostępnia SSAB dane kontaktowe w związku z np. sprzedażą produktu lub usługi, kontaktu z działem obsługi klienta SSAB, zamówieniem podręcznika lub innych materiałów na stronie internetowej lub udziału w konkursach, SSAB może korzystać z danych osobowych Użytkownika dla celów marketingowych oraz promocji najnowszych produktów i usług SSAB, jak również personalizacji doświadczeń Użytkownika. Użytkownicy mają możliwość wyrażenia wcześniejszej zgody lub jeśli stosowne przepisy prawa pozwalają na to, mają możliwość rezygnacji z otrzymywania komunikacji marketingowej z SSAB lub pozostałych spółek grupy. 

6.1 eMarketing

SSAB może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje produktów i usług, newslettery oraz inne formy komunikacji na temat aktualnych lub nowych produktów i usług za pośrednictwem poczty mailowej i wiadomości tekstowych (SMS), jeśli Użytkownik wyraził na to uprzednio zgodę lub jeśli SSAB jest w inny sposób upoważnione do rozpowszechniania takich informacji na mocy stosownych przepisów prawa.

Użytkownik może zrezygnować z komunikacji marketingowej w dowolnym czasie, klikając w przycisk "zrezygnuj" ("unsubscribe") znajdujący się na końcu maila.
  

6.2 Statystyki i segregacja

SSAB może tworzyć profile grup Użytkowników lub dane segmentowe dla celów sporządzania anonimowych statystyk zbiorczych na temat korzystania ze strony internetowej, produktów i usług SSAB, takich jak szacowana liczba Użytkowników, odwiedzane strony, przeczytane maile oraz analiza, jakie części strony są najbardziej przydatne dla Użytkowników, identyfikacja cech możliwych do poprawy oraz oferowanie reklamy kontekstowej dla grup Użytkowników. Dane pozyskiwane w tych celach nie są wykorzystywane do identyfikacji danego Użytkownika, ale do analizy, w jaki sposób Użytkownicy lub ich grupy ogólnie korzystają ze strony internetowej lub usług.
   

6.3 Reklama ukierunkowana

SSAB lub partnerzy reklamowi SSAB mogą wyświetlać treść lub reklamy Użytkownikom, np. Użytkownik może zobaczyć reklamę produktu niedawno oglądanego na stronie internetowej. SSAB korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, aby wyświetlać spersonalizowane reklamy oparte np. na historii przeglądania Użytkownika, historii zakupów lub danych logowania. 

Jeśli SSAB gromadzi lub korzysta z informacji na temat przeglądania strony przez Użytkownika dla celów e-marketingu, Użytkownik ma prawo wyrazić w każdej chwili sprzeciw, kontaktując się z SSAB. W kwestii prawa do wniesienia sprzeciwu, proszę zapoznać się z rozdziałem 8 poniżej w celu uzyskania dodatkowych informacji.

7. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak to konieczne dla spełnienia celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane, z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron. 

Poniżej przedstawiono główne zasady dotyczące okresów przechowywania danych:

 • Dane osobowe dotyczące klientów będą przechowywane w czasie trwania stosunku z klientem, a po tym okresie tak długo, jak to konieczne lub wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron, np. dla celów fakturowania;
 • Dane pozyskiwane w związku z obsługą klienta, innymi interakcjami z SSAB, ankietami i konkursami będą przechowywane tak długo, jak to konieczne dla zarządzania danym tematem. 
 • SSAB usunie lub uczyni anonimowymi dane wykorzystywane dla celów marketingowych po upływie stosownego okresu czasu od ostatniego kontaktu między Użytkownikiem a SSAB, chyba że przechowywanie tych danych jest wymagane przez przepisy prawa lub prawa i obowiązki jednej ze stron.
 • W przypadku pytań dotyczących przechowywania danych dla celów marketingowych, prosimy zapoznać się z rozdziałem 8 poniżej w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat praw Użytkownika w tym zakresie.

8. Prawo do prywatności

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na swój temat, które posiada SSAB. 

Użytkownik ma w każdej chwili prawo zgłoszenia korekty, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. Niemniej jednak, należy pamiętać, że pewne informacje są absolutnie konieczne dla spełnienia celów określonych w niniejszej polityce, a także w związku z wymogami prawa. Dlatego usunięcie takich danych może nie być możliwe na mocy stosownego prawa, które określa obowiązkowe terminy przechowywania danych. 

Użytkownik ma w każdej chwili prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o słuszny interes SSAB w związku ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie wymaganym przez stosowne prawo ochrony danych, Użytkownicy mają prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do przenoszalności danych, tj. prawo do uzyskania danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym, odczytywalnym komputerowo formacie i przeniesienia tych danych do innego administratora danych w zakresie wymaganym przez stosowne prawo. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w oparciu o umowę z klientem lub zgodę Użytkownika.

W związku z powyższymi prawami:
 • proszę przejść na stronę www.ruukki.com/yourdata w przypadku zapytań dotyczących danych osobowych w obszarze sprzedaży i marketingu
 • w przypadku zapytań dotyczących danych osobowych z innych obszarów prosimy o kontakt: data.privacy@ssab.com.

Jeśli Użytkownik uważa, że sposób, w jaki SSAB przetwarza dane osobowe stanowi problem, Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie do krajowego organu ochrony danych w UE/EOG.

9. Bezpieczeństwo

SSAB posiada odpowiednie środki ochronne, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne, służące do ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, niewłaściwym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem. Przykładowo, SSAB ogranicza dostęp do tych informacji do upoważnionych pracowników i wykonawców, ktorzy muszą znać te informacje w ramach swojej pracy, a także do dostawców usług stron trzecich, którzy mogą przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez SSAB.

Proszę mieć na uwadze, iż pomimo starań SSAB do zapewnienia właściwych środków ochrony danych osobowych, żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom.

10. Zmiany polityki prywatności

SSAB może zmieniać niniejszą politykę prywatności i związane z nią informacje. SSAB zaleca Użytkownikom regularny wgląd w politykę prywatności w celu pozyskania informacji o wszelkich możliwych wprowadzonych zmianach. SSAB zawsze podaje datę polityki prywatności w celu umożliwienia Użytkownikom śledzenia zmian. Należy pamiętać, że polityka prywatności służy wyłącznie celom informacyjnym.
SSAB będzie informować Użytkowników o możliwych zmianach za pomocą właściwych i dostępnych kanałów.

11. Kontakt

W przypadku kwestii związanych z danymi osobowymi Użytkownika, prosimy przejść na stronę www.ruukki.com/twojedane
W przypadku zapytań dotyczących polityki prywatności SSAB, prosimy o kontakt mailowy privacy@ssab.com.
@

Prośba o kontakt w 2h

 
Planujesz remont dachu lub potrzebujesz więcej informacji o dachach Plannja? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 godzin!
 
W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe? Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.
 
* Pole obowiązkowe