plannja-puzzel-h

O firmie

Ruukki Construction

Ruukki Construction produkuje i dostarcza energooszczędne rozwiązania i komponenty budowlane, adresowane głównie do odbiorców z Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej. Zatrudniamy około 2 500 pracowników i posiadamy 15 fabryk w Europie. Porównywalne obroty netto w 2017 roku wyniosły 595 mln EUR.

Ruukki Construction jest spółką zależną SSAB. SSAB to koncern stalowy z siedzibami w Skandynawii i USA, działający w ponad 50 krajach. 
Spółka SSAB jest notowana na giełdzie Nasdaq Nordic w Sztokholmie oraz na giełdzie Nasdaq w Helsinkach. 

www.ssab.com

Działająca w Polsce spółka Ruukki Polska Sp. z o.o.  posiada w swojej ofercie produkty Ruukki i Plannja, które dostępne są za pośrednictwem szerokiej sieci dystrybucji oraz własnych punktów obsługi klienta.

Przeniesienie praw i obowiązków ze spółki Plannja Polska Sp. z o.o. na spółkę Ruukki Polska Sp. z o.o.

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Ruukki Polska Sp. z o.o. oraz Plannja Sp. z o.o. działalność operacyjna spółki Plannja (z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110894) została przeniesiona na spółkę Ruukki (z siedzibą w Żyrardowie, ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168299) z dniem 1 stycznia 2015 roku.